Home / About Me – Samgoshare !

About Me – Samgoshare !

About Me – Samgoshare là trang giới thiệu bản thân khi lập trang website này. Một cố gắng mới vì yêu thích du lịch nên lập trang web để chia sẻ kinh nghiệm. Qua đó giới thiệu thêm nhiều các địa danh nổi tiếng của Việt Nam. Hy vong du lịch quê huong ngày càng phát triển.

Tôi là Sam. Sam là người Việt Nam.

Tôi sinh ra và học ở Huế, cố đô nước Việt Nam. Huế là một thành phố nhỏ hiền hòa với dòng sông Hương thơ mông chảy qua. Sống và làm việc ở thành phố Sài gòn, một thành phố đông đúc và sinh động. Nhờ may mắn tôi đã đi nhiều nơi. Samgoshare muốn chia sẻ trải nghiệm của mình.

Đi.. Cảm nhận và Chia sẻ là phương châm của tôi .

Tôi yêu thiên nhiên. Khi rãnh thích nghiên cứu lịch sử các địa phương. Tôi muốn khám phá những miền đất lạ. Mỗi nơi tôi đến, tôi đều ghi lại bằng hình ảnh và nhật ký. Có các chuyến tôi đi với bạn đồng hành là vợ tôi. Đôi khi có nhiều chuyến phải đi một mình.

Trong khi đi du lịch, tôi phải tương tác, kết nối với nhiều người dân địa phương. Phải học cách sử dụng với hệ thống giao thông công cộng xa lạ. Được thưởng thức các thức ăn khác với quê tôi. Đời tôi vui khi được tham quan nhiều di sản thế giới và cũng buồn khi thấy nhiều di sản đang hư hại trầm trọng.

Tôi nhớ một cổ trấn Takayama nhỏ nhắn, thanh bình và tươi đẹp. Tôi nhớ con đường tuyết trắng ở phía Tây Nhật bản hay lang thang một vòng quanh đảo trên biển của thành phố Kagoshima, tận cùng phía Nam nước Nhật. Thời gian tôi đã đi qua Sendai, Nikko, Tokyo, Nagoya,Kyoto.

Tôi lạc vào thế giới cổ tích.

Làm sao quên được một Florence cổ kính tuyệt đẹp khi xuân về. Tôi lạc vào thế giới cổ tích. Theo tàu tôi đã đi qua  Rome, Venice, Milan, Lucerne, Frankfurt, Cologne, Amsterdam cùng nhiều thành phố khác. Châu Âu trong đôi mắt tôi quá cổ kính, tươi đẹp và duyên dáng. Tôi đã được nhiều người dân giúp đỡ khi cần thiết. Họ rất là dễ thương và từ tế.

Tôi đi …Tôi cảm nhận và chia sẻ. 

Rồi có lần tôi đến Iran. Tôi vô cùng ngạc nhiên về sự thân thiện và tốt bụng của họ. Iran là một đất nước rộng lớn và huyền bí. Bằng tàu hỏa tôi đã đi dọc theo đồng bằng bán sa mạc từ Tabriz đến Mashhad. Tôi đã đi đến Tehran, Tabriz, Mashhad, Isfahan…và vài nhiều thành phố khác. Samgoshare đã thăm nhiều di sản văn hóa ở Iran. Tôi đã gặp gỡ và chụp hình cho nhiều người dân Iran.

Samgoshare sẽ nhớ mãi những đôi mắt to, xanh đẹp mơ màng và sâu thẳm của các cô gái Iran. Họ thân thiện, chân thành và rất xinh đẹp. Đời tôi có rất nhiều kỹ niệm du lịch. Tôi đi …Tôi cảm nhận và chia sẻ. Dĩ nhiên tôi sẽ giới thiệu nhiều về quê hương Việt Nam cho dù còn nhiều vấn đề chưa tốt.

Tôi là Sam. Tôi là Samgoshare.  Liên hệ  quocsam2015@gmail.com hay samgoshare@gmail.com  Chân thành cám ơn.  Chào thân ái mọi người.

About Me
About Me – Samgoshare

I’m Sam. I am a Vietnamese national.

I was delivered and studied in Hue the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful little town with the Perfume river flows through. I live and work in the city of Saigon a city crowded and full of life. By luck, I have traveled to many places. I want to share my personal experience.

Go .. Feel and Share is my motto.

I love nature and spirituality. Sam like to analyze the local history. I want to explore the unknown land. Wheresoever I go, I have recorded with photographs and diaries. There are trips I travel with my wife’s companion. Sometimes more than one trip to get alone.

While traveling I have to interact, connect with local people. I must find out to use with public transport systems stranger. Samgoshare enjoy other foods with my hometown. I am happy to see many world heritage and also sad to see many heritage is severely damaged.

I remember a litte old town of Takayama peaceful and beautiful. Sam remember the white snow road in western Japan, or winding around the island in the sea of ​​the city of Kagoshima, Japan’s southern end. The time pass I went through Sendai, Nikko,,Tokyo,,Nagoya,,Kyoto.

I missed in the fairy world.

How to forget a stunning ancient Florence as spring. I missed in the fairy world. I went through the Rome, Venice, Milan, Lucerne, Frankfurt, Cologne, Amsterdam and many other cities. Europe in my eyes too ancient, beautiful and graceful. I have many people to help when needed. They are very friendly and kind.

I go … I feel and share.

Then once I arrived I was surprised Iran by the friendliness and kindness of them. Iran is a big country and mysterious. I passed along the semi-desert plain from Tabriz to Mashhad by train. Sam got through the Tehran, Mashhad, Tabriz, Isfahan … and several other cities. I have visited many cultural heritage in Iran. Sam assembled and photographed for many Iranians. Samgoshare will remember those large eyes, beautiful blue deep reverie and the girls Iran. They were friendly, sincere and very beautiful.

My heart hold many memories. I go … I feel and share.  And of course I will introduce about hometown Vietnam although many issues are not well. I’m Sam. I was Samgoshare. Sincere thanks. Cordially greeted everyone. 

My Email  quocsam2015@gmail.com;  samgoshare@gmail.com