Bloggers Việt

Bloggers Việt chia sẻ góc nhìn của tôi đối với các blogger Việt Nam hiện nay. Nhiều bài viết thẳng thắn chân thành không ngại va chạm với tâm lý của độc giả. Cso bạn phản hồi tích cực, có bạn khó chịu âu cũng lẽ thường tình. Thời gian sau góp ý quat lại vài bloggrer đã thay đổi giao diện. Viết blog du lịch không dành cho người chỉ ngẫu hứng mà cần phải có tổ chức và kiên trì. Bản thân dù đang làm blog mang tính chất giải trí vẫn chia sẻ nhiều hình ảnh, cách thức, kinh nghiệm. Chân thành chơi blog cũng nên có trách nhiệm chung về các thông tin.

Quan niệm của Samgoshare mỗi blog xem như một “bảo tàng” cá nhân thu nhỏ. Nơi ấy sưu tầm rất nhiều thứ không một “ bảo tàng” chính thống nào có thể bao quát bằng. Mỗi blogger là môt cá nhân đơn độc, cách thức chia sẻ riêng biệt. Tôn trọng bản sắc trong da dạng góp phần làm cộng đồng bloggers Việt về du lịch phát triển mạnh mẽ với thế giới.