Connection

Connection phần các tin tức chung. Liên quan đến vấn đề du lịch và kết nối với bạn bè, bà con đồng hương, các Thầy Cô giáo cũ. Connection sẽ kết nối một số bài viết, phim ảnh về con người, đất nước Việt. Không phân biệt trong hay ngoài nước Việt Nam. Trong một rừng thông tin như hiện nay, chọn lọc được các tin tức tử tế là một việc làm khó. Tôi sẽ cố gắng càng nhiều càng tốt. Nhiều tin mang tính đại chúng chính xác trong một thời gian. Có tin sẽ bị lạc hậu trong vài giờ. Sự sống còn của tin tức như ngày và đêm. Thay đổi nhanh theo thời gian.

Mục kết nối – Connection sẽ ưu tiên cho thông tin chung. Như giới thiệu các điểm tham quan đặc sắc thông qua các báo, các phượt thủ, các Vlog hay Blogger tin cậy. Từ đó kích thích sự dấn thân khám phá của mỗi con người. Đồng thời qua đó sự kết giao bằng hữu thông qua các chuyến tham quan. Cùng nhau làm cho du lịch Việt ngày càng có vị trí đứng trên thế giới. Mỗi một người dân tự làm đại sứ giới thiệu quê hương Việt. Tôi tin trong tương lai không xa du lịch Việt sẽ có nhiều phát triển.