Gone with the wind

Gone with the wind là tên một bộ phim rất nổi tiếng.

Hà cớ gì phải nằm trong website của Samgoshare. Tôi quá yêu thích phim này nên lấy tên phim đặt cho mục này với tính đa nghĩa của nó. Do đó trong đề mục của Gone with the wind sẽ lưu lại các bài viết. Các bài đã từng viết ra, lưu lạc đâu đó của tôi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi đã viết khá nhiều nhưng thất lạc trong quá trình di chuyển chỗ sinh tồn nhiều nơi. Âu cũng là một sự rèn luyện tự nhiên.

Thuở đi học viết tay nhiều trên giấy rồi cũng trôi xa theo tháng năm. Sau này theo thé giới ảo cũng chấp bút đều đều. Đôi khi cảm nhận một cuốn sách mới hoặc một bộ phim thích thú. Đơn giản hơn là cảm xúc khi nghe một bản nhạc hay nhìn thấy phong cảnh của tự nhiên. Tất cả rồi sẽ cuốn theo chiều gió trở về với cát bụi. Các ghi chép như hạt cát giữa sa mạc mênh mông của hành tinh. Samgoshare sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Kết nối bạn bè cho mục Gone with the wind ngày càng sống động hơn.