How do you do?

How do you do? là một mục liên quan đến các thông tin cần thiết. Nhắm giúp các bạn đi đến các địa điểm du lịch mức độ chi tiết hơn. Tôi muốn có mục này vì bản thân. Trải qua nhiều tháng ngày “ngụp lặn” trong đại dương thông tin, không biết phải chắt lọc thế nào. Bởi hiện nay có rất nhiều trang chia sẻ về cách đi nhưng chung chung khá nhiều. Hơn nữa có nhiều người đi du lịch rất nhiều nhưng chia sẻ lại rất ngại. Một phần vì cách diễn đạt, một phần cách thu thập thông tin đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mẫn đến khó chịu.

Chính vì vậy Samgoshare đã cố gắng tạo thêm mục How do you do ? Trong website với mong muốn sẽ giúp ai đó định hình. Chuẩn bị được vài nét cơ bản cho chuyến đi. Hành trình của mỗi người không ai giống ai nên sự hỗ trợ này như một viên tăng lực. Mông muốn bạn mạnh dạn lên đường rời vị trí đến với các vùng đất cần khám phá. Đôi khi lại chia sẻ cách chế biến gì đó. Quen với người này có thể lạ với người khác. Cuộc đời không người tìm kiếm cho dù phải How do you do ?   

Các chia sẻ theo thời gian cũng phôi pha chưa hẳn đúng nagỳ tháng. Vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài. Cố gắng cập nhật được bao nhiêu tốt nhiêu. Thế thôi.