Huế My Love

Huế My Love quê hương tình yêu của tôi

Quê hương thuộc miền Trung đã từng là kinh đô đất nước Việt Nam. Cố đô Thần Kinh đã từng lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia quan trọng. Thành phố Huế là quê hương của Samgoshare. Nơi tôi sinh ra và lớn lên nên có rất nhiều kỹ niệm. Nhiều khi sống trong lòng thành phố thấy rất bình thường. Mãi khi xa mới cảm nhận được nhiều điều cần gìn giữ. Từ con người, ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực và muôn vàn thứ khác.

Kỹ niệm nào rồi cũng cất giữ đâu đó

Kỹ niệm nào rồi cũng xa, niềm vui nào cũng có lúc dừng. Chỉ có ký ức cứ mãi sống trong lòng của những người con xa Huế. Trải qua quá trình dựng xây đất nước, thuở trước kinh đô Huế phát triển vàng son rực rỡ. Sau ngày thống nhất đến nay, Huế là một thành phố phát triển khá chậm.

Tôi đã từng viết rằng: Di sản của Huế không chỉ là Hoàng thành hay Nhã nhạc Cung đình mà chính CON NGƯỜI – NGÔN NGỮ – VĂN HÓA – ẨM THỰC – HUẾ. Nếu không biết cách gìn giữ bảo vệ, hội nhập và phát triển Huế  sẽ mất mãi mãi. Samgoshare … đi… cảm nhận và chia sẻ về quê hương thật khó vô cùng. Dù thế nào vẫn cố gắng bằng tất cả tâm sức của mình.

Kết nối với Huế My Love tôi cố gắng chia sẻ các thông tin thân thương về bạn bè, món ăn… hình ảnh quê hương. Luôn mong thành phố cởi mở, phát triển trên nền tảng văn hóa, giáo dục đã thành truyền thống của những người dân Huế.