Information

Information là phần mục lớn mà tôi cố gắng ghi lại các thông tin cơ bản. Mang tính khái quát đại chúng đã trải qua hoặc từ nguồn tin đáng tin cậy. Nhằm để cung cấp cho những ai tự mình tổ chức các chuyến đi du lịch. Mạo hiểm khám phá, đơn thương đọc mã khám phá.  Dành cho nhưng ai thích đi bụi để tìm tòi, khám phá các vùng đất mới. Tin tức luôn biến động theo thời gian cho nên xem đây là một nguồn tham khảo. 

Ngày nay thông tin du lịch đa dạng và phong phú trên các diễn đàn. Du khách ngày càng nhiều, phương tiện càng hiên đại, báo chí, mạng. Tuy nhiên phải biết cách sàn lọc cái gì cần cho mục đích của mình, bổ sung cho phù hợp với mỗi người. Khi viết ra với tâm thế là ai đó tình cờ đọc được. Họ sẽ đi dến được những nơi cần đến như mong muốn. Thông tin đôi khi là nơi tạm trú hay là bữa ăn. Hoặc cách mua vé cho một hành trình. Tất cả dù nhỏ hay rộng lớn đều là kinh nghiệm của nhiều người đi trước. Chân thành cám ơn các bạn góp ý và bổ sung thêm nguồn tin.