Latvia thời xa vắng

Latvia thời xa vắng là một mục cho đất nước đặc biệt đối với tôi. Ký ức nhằm chia sẻ kỷ niệm nơi tôi với các bạn cùng khóa đã đến trong một hành trình hiếm gặp. Thuở sinh viên nghèo không thể lưu giữ được hình ảnh ngoài các câu chuyện đã xảy ra. Nhiều câu chuyện kể lại cho vui rồi cười vì những điều ngớ ngẩn do chưa biết. Cái thuở ban đầu chưa hội nhập nhiều chuyện cười đau cả ruột. Nghĩ mà thương. Mục Latvia-thời xa vắng chia sẻ trải nghiệm của tháng ngày xa xăm ấy. Nhóm bạn chúng tôi thực tập tại một vùng khá xa nước Việt. Công trường tại thủ đô Riga của nước Latvia thuộc Liên xô cũ, nay đã tách ra một nước độc lập.

Vài hình ảnh may mắn đen trắng giờ đây đã ố màu theo tháng năm. Nhiều ký ức vẫn hiển hiện trở về mỗi khi chúng tôi tụ họp lại. Đôi khi nhờ tháng năm ấy đã cho tôi cái nhìn chân xác về một đất nước. Muốn thoát khỏi vỏ bọc của sự bảo trợ sự đô hộ một thời khốn khó. Người dân đất nước Latvia đã cố gắng biết dường nào. Các câu chuyện không có bắt đầu hay kết thúc trong mục này như ước muốn quay về thăm chốn cũ. Ngoài ra chia sẻ thêm các kỹ niệm của thời sinh viên. Các trải nghiệm du lịch các nước khác trong tương lai dạng tiềm năng.