Life & Love

Life & Love là tình yêu cuộc sống luôn hiện hữu trong trái tim tim tôi. Đối với cuộc sống rộng lớn và bao la. Mỗi người luôn có mỗi cách ứng xử để phù hợp với mọi người. Mỗi một ứng xử luôn tạo ra một phản lực nằm đâu đó trong đời hay trong vũ trụ bao la. Khi các lực ấy hội tụ được và đủ mạnh. Sẽ tác dụng lại chính mỗi bản thân chúng ta dù vô tình hay cố ý. Cho nên Life-love luôn lưu lại những hình ảnh của quê hương Việt. Đồng thời cùng các nơi khác trên thế giới mà Samgoshare đã may mắn đến.

Một thân phận dù nhỏ nhoi đến đâu đều hiện bóng Con Người ! Biết trân quý và yêu thương cuộc sống.Dù cho có nhiều phiền muộn trong đời. Tình yêu thương sẽ hóa giải nhiều phiền muộn trong đời. Luôn giữ cho Tâm được an bình, đến bất cứ nơi đâu trên hành tình đều bình an. Cuộc sống vốn phong phú, đa dạng, đa sắc màu. Chỉ có tình yêu mới cho bạn nhìn đời với đôi mắt bao dung, rộng lượng hơn với các điều còn mất. Nghĩ cho cùng rồi mỗi chúng ta đều trờ về với nơi đã từng xuất phát.