My Country

My Country một mục lớn quan trọng. Tập hợp nhiều bài viết hình ảnh về quê hương Việt Nam thân thương. Đất nước đang trên đường hội nhập phát triển cùng thế giới. Vì hoàn cảnh lịch sử quê hương với đa số người đầy mong nhớ yêu thương. Quê hương đôi khi có nhiều người buồn, một số người khác như thật khó gần. Bản thân đất nước như một trạng thái chưa hoàn chỉnh đang cần phải thay đổi hoàn thiện dần. Thiên nhiên Việt Nam vốn tươi đẹp đang ngày càng bị xâm hại. Ẩm thực Việt vốn phong phú đang mất dần nét xưa. Văn hóa Việt đang phai dần truyền thống, đất Mẹ Việt vốn rộng lượng bao dung tất cả.

My Country chỉ mong lưu lại hình ảnh các vùng trên đất nước Việt. Qua một giai đoạn đời sống lâu dài xứ Việt mà tôi hay bạn bè đã gặp. Quê hương vốn phong phú đa dạng trong từng cảnh vật con người. Từ đó, My Country như nhật ký bản thân lưu giữ đời sống thị dân của các vùng miền. Lịch sử, văn hóa, ẩm thực, đời sống thường nhật của người Việt sẽ được lưu lại bằng trải nghiệm cá nhân. Cố nhạc sỹ Trịnh đã từng viết “đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ. Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ “. Tôi yêu quê hương Việt của mình, dù đất nước đã từng có nhiều biến động. Dòng sông cuộc đời sẽ không ngừng vận động hướng tới Chân – Thiện – Mỹ.