My Country

My Country là một mục lớn quan trọng.

Tập hợp nhiều bài viết, hình ảnh về quê hương Việt Nam. Đất nước với đa số người đầy mong nhớ yêu thương, với một số người khác như đọa đày khổ ải. Quê hương cũng có nhiều người buồn, muốn xa lánh hai tiếng Việt Nam. Bản thân đất nước là một thể chưa hoàn chỉnh đang cần phải thay đổi. Thiên nhiên Việt vốn tươi đẹp đang ngày càng bị xâm hại. Ẩm thực Việt vốn phong phú đang mất dần nét xưa. Văn hóa Việt đang phai dần truyền thống, đất Mẹ Việt vốn rộng lượng bao dung tất cả.

My Country chỉ mong lưu lại một số hình ảnh các vùng trên đất nước Việt. Qua một giai đoạn đời sống lâu dài xứ Việt mà Samgoshare hay bạn bè đã gặp. Quê hương Việt vốn phong phú, đa dạng trong từng cảnh vật, con người. Từ đó, My Country như nhật ký bản thân lưu giữ đời sống thị dân của các vùng miền. Lịch sử, văn hóa, ẩm thực, đời sống thường nhật của người Việt sẽ được lưu lại bằng trải nghiệm cá nhân. Nhạc sỹ Trịnh đã từng viết ” đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ. Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ “. Tôi yêu quê hương Việt của mình, dù đất nước đã từng có nhiều biến động. Dòng sông cuộc đời sẽ không ngừng vận động hướng tới CHÂN – THIỆN – MỸ.