Chuyện vui xứ Việt với nàng Scheherazade !

Hút mật xác pháo . Photo Đinh Trường Hùng.
Hút mật xác pháo. Photo Đinh Trường Hùng.

Một thời gian dài bận rộn với nhiều chuyện lãng du làm nàng Scheherazade buồn ” lẫu ” ruột. Nay một sự tình cờ gặp lại kể cho nàng nghe câu chuyện ” nạ ” thứ 20. Một câu chuyện vui xứ Việt với nàng Scheherazade nhân dịp qua thăm tui ở Huế. Chuyện thật như đùa.

Chuyện rằng có một thượng thư Bộ Học phát biểu, quần chúng càng nghe càng đuối như trái chuối. Ngài nói ” nắng nghe nhân dân và nắng nghe phụ huynh “. Tui nghe mà ” lẫu ” cái ruột. Đã thế, thêm một ông Nghị siêu ” lịnh ” gọi là văn hoá địa phương. Tui kể đến đó nàng chưa hiểu chuyện gì cả. Tui đành phải nói nhỏ vào tai nàng. Nàng gật đầu rồi cười nghiêng ngã.
– “Lè ” cẩn thận không ” nẫn nộn “… nhìn mặt các quan thấy ” lu lu nàm sao ấy”. 

Ngạc nhiên không hiểu vì sao

Nhiều người ngạc nhiên không hiểu vì sao một âm lờ đầy mê hoặc như thế mà Ngài “nại nẫn nộn ” nhỉ? Khi Ngài ” lói ” sai thay vì phải tập chỉnh sửa, bất ngờ một “lịnh thần ” lại bưng bô cho Ngài. Mới hay dẫu đầu đã bạc, giang sơn dể đổi bản chất “xu lịnh” thật khó dời.
Nghĩ đến đây thôi, tui mời “làng” đi ăn “nẫu ” bên bờ sông Hương thơ mộng. Đang ăn bỗng nghe tiếng hát từ địa phương Thượng Thư vọng về.  “Lơi em về ngày vui không em, lơi em về trời xanh không em. Ta nghe từng giọt nệ, rớt xuống thành hồ lướt nong nanh “.

Tiếng cười của nàng

…. Kakaka… nghe tiếng nàng cười mà tim tui ấm lại. Nay một sự tình cờ gặp lại kể cho nàng nghe câu chuyện ” nạ ” thứ 20. Một câu chuyện vui xứ Việt với nàng Scheherazade nhân dịp qua thăm tui ở Huế. Chuyện vui xứ Việt của tui “nẫy nừng lăm châu ” vậy đó !  Cười xong nàng phải bay lên thật cao để đến một nơi đặc biệt.  ( Việt xứ – 11/2016)

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Check Also

Đường đến Yên Tử. Photo Samgoshare

Samgoshare trên đường đến Yên Tử Quảng Ninh !

Samgoshare người kể chuyện rong trên đường đến Yên Tử Quảng Ninh vào đầu Hạ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.