Cuộc đời tướng quân vĩ đại Tokugawa Ieyasu

Lãnh chúa Tokugawa Yoshinao con của Tướng quán Tokugawa Ieyasu và gia tộc.

Lãnh chúa Tokugawa Yoshinao con của Shogun Tokugawa Ieyasu. Photo Samgoshare 

Tôi muốn viết tiếp cuộc đời tướng quân vĩ đại Tokugawa Ieyasu. Một cuộc đời có sự tương phùng lạ lùng của lich sử Việt. Hai bên đều tạo cho mình các dấu ấn đặc sắc trong tiến trình phát triển của hai đất nước. Ông được xứ phù tang suy tôn mãi mãi. Riêng xứ Việt  các đời Chúa vẫn trong bóng mờ lịch sử. Do tư tưởng hẹp hòi của định kiến sai trái về một thời lịch sử.

Thăng trầm lịch sử Tướng quân

Theo thời gian “Tỉếp tục vào năm 1560 tướng quân Imagawa Yoshimoto đem 25000 ngàn quân tấn công vào lãnh thổ của gia tộc Oda, khi ông Oda Nobunaga lãnh đạo. Lúc đó ông Motoyasu (Ieyasu) với đội quân ở Mikawa của mình cũng tấn công phía khác ở Odaka. Một lần nữa may mắn đã xảy ra ở trận Okehazama. Yoshimoto đã bị giết chết bởi cuộc tấn công bất ngờ của Oda Nobunaga. 

Dường như câu nói “kẻ thức thời là trang tuấn kiệt “ lại nghiệm đúng vào ông. Khi hay tin Imagawa Yoshimoto chết Motoyasu quyết định liên minh với gia tộc Oda một cách bí mật. Bởi vợ cùng con trai ông đang làm con tin của gia tộc Imagawa. Số phận con tin một lần nữa vận vào đứa con bé nhỏ Nobuyasu như ông thuở trước. Vào năm 1561 ông Motoyasu quyết định công khai chia tay với gia tộc Imagawa, đánh chiếm được pháo đài Kaminojo. Ông dùng nó trao đổi vợ cùng con trai và các con tin khác.

Liên minh gia tộc

“Năm 1563 ông đính ước con trai mình Nobuyasu với con gái Nobunaga Tokuhime, tạo nên một liên minh với gia tộc Oda. Vài năm sau, ông quyết tâm cải cách lại gia tộc Matsudaira mình, bình định vùng Mikawa. Ông tăng cường thêm các chư hầu bằng cách trao cho họ đất. Năm 1563-1564 giai đoạn khó khăn khi ông suýt chết trong trận chiến với các nhà sư. Đến năm 1567, ông đổi tên thành Tokugawa Ieyasu. Cho đến năm 1568 Tokugawa Ieyasu vẫn một đồng minh Nobunaga, quân lính Mikawa ông một phần từ đội quân này. Đồng thời ông Ieyasu và Takeda Shingen người đứng đầu của gia tộc Takeda tỉnh Kai đã liên minh. Mục đích chinh phục tất cả các lãnh thổ của gia tộc Imagawa”.

Trải qua nhiều năm tháng chiến tranh liên minh với nhiều gia tộc. Thu phục nhiều lãnh thổ của gia tộc khác với nhiều biến cố trong đời. Cuối cùng trận chiến quan trọng nhất trong lịch sử phong kiến Nhật Bản. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1600, tổng số 160.000 quân của hai bên Đông quân và Tây quân. Đối mặt với nhau trong trận chiến Sekigahara thuộc tỉnh Gifu ngày nay đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Tokugawa. Tokugawa Ieyasu trở thành lãnh chúa hùng mạnh nhất của Nhật Bản.

Danh hiệu Tướng quân

Cuối cùng tháng ba năm 1603, Tokugawa Ieyasu nhận danh hiệu Tướng quân (shogun) từ hoàng đế Nhật, lúc đó ông đã 60 tuổi. Ông đã tồn tại lâu hơn tất cả những người đàn ông vĩ đại khác thời bấy giờ như Nobunaga, Hideyoshi, Shingen, Kenshin. Ông sử dụng những năm còn lại củng cố thời kỳ Mạc phủ thứ ba Tokugawa sau Kamakura và Ashikaga.

Ngẫm lại thân phận từ một đứa bé bị bắt làm con tin thuở nào. Trở thành tướng quân, một chặng đường dài đầy gian khổ, hiểm nguy không kém phần may mắn đã tạo nên huyền thoại Tokugawa Ieyasu. Ông đã tạo dựng một thời kỳ Mạc phủ cha truyền con nối suốt 268 năm qua 15 đời nhà Tokugawa.

Truy tôn vĩ nhân đất nước

Sau này ông Tokugawa Ieyasu được truy tôn tại Nikko Tosho-gu với tên Tosho Daigongen. Ông trở thành một trong những vĩ nhân của đất nước mặt trời mọc Nhật Bản. Trong tòa nhà còn lưu giữ nhiều di vật của các thế hệ con cháu ông. Không biết sao đến đây mình lại run tay chụp. Những đao kiếm vô tình của các lãnh chúa và tướng quân một thời lừng lẫy. Tôi đứng lặng nhìn các di vật còn lại lưu giữ trong lâu đài Nagoya. Dạo thêm vài nơi trong lâu đài lên cao nhìn ra xung quanh và xuống hầm các di vật. Sau một thời gian cũng đến lúc chào tạm biệt lâu đài Nagoya

Các di vật kiếm của lãnh chúa
Các di vật kiếm lãnh chúa, tướng quân Tokugawa Ieyasu. Photo Samgoshare

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.