Dự đoán hoa anh đào nở tại Nhật bản !

Dự đoán hoa anh đào nở tại Nhật bản năm 2017 là công việc thường niên của Cục khi tượng Nhật bản. Các công ty du lịch thì đã chuẩn bị từ lâu. Thông tin muộn màng phục vụ cho du khách tự do. Ngày 24/1 mới đây, cục khí tượng Nhật Bản đã công bố dự đoán thời điểm hoa anh đào nở mùa xuân năm nay.

Thông tin chi tiết từng vùng như sau.

Kanto-Koshin

Mito: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Utsunomiya: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Maebashi: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.
Tokyo: ngày bắt đầu nở 26/3, ngày nở đẹp nhất 2/4.
Choshi:  ngày bắt đầu nở 2/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Kumagaya: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 4/4.
Yokohama: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 4/4.
Kofu:  ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 3/4.

Tokai-Hokuriku.

Shizuoka:  ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Nagoya: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.
Gifu: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.
Tsu:  ngày bắt đầu nở 1/4, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Toyama: ngày bắt đầu nở 6/4, ngày nở đẹp nhất 11/4.
Kanazawa: ngày bắt đầu nở 5/4, ngày nở đẹp nhất 10/4.
Fukui: ngày bắt đầu nở 4/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.

Kansai

Hikone: ngày bắt đầu nở 3/4, ngày nở đẹp nhất 10/4.
Osaka: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Kyoto: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Kobe: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Nara: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Wakayama: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.

Chugoku-Shikoku
Okayama: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Hiroshima: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Matsue:  ngày bắt đầu nở 2/4, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Tottori: ngày bắt đầu nở 1/4, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Takamatsu: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.
Matsuyama: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 7/4.
Kochi: ngày bắt đầu nở 25/3, ngày nở đẹp nhất 5/4.

Tokushima: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.
Shimonoseki: ngày bắt đầu nở 30/3, ngày nở đẹp nhất 8/4.

Kyushu

Fukuoka: ngày bắt đầu nở 26/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Oita: ngày bắt đầu nở 29/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Nagasaki: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Kumamoto: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Kagoshima: ngày bắt đầu nở 31/3, ngày nở đẹp nhất 9/4.
Saga: ngày bắt đầu nở 27/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.
Miyazaki: ngày bắt đầu nở 28/3, ngày nở đẹp nhất 6/4.

Tohoku
Sendai: ngày bắt đầu nở 10/4, ngày nở đẹp nhất 14/4.
Yamanashi: ngày bắt đầu nở 14/4, ngày nở đẹp nhất 18/4.
Fukushima: ngày bắt đầu nở 8/4, ngày nở đẹp nhất 12/4.

Thông tin về các địa điểm thuộc Hokkaido sẽ được cập nhật sau
(Theo isenpai.jp  và nguồn: https://sakura.weathermap.jp/ )

Bản đồ dự báo. Ảnh Weather Map
Bản đồ dự báo. Photo Weather Map

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Check Also

Nhớ ẩm thực Tứ Xuyên tại Nam Ninh ! Photo Samgoshare

Nhớ ẩm thực Tứ Xuyên tại Nam Ninh !

Trong đời du lịch có nhiều bữa ăn cho qua và cũng có những bữa …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.