Hello

Hello là lời chào cho những ai muốn du lịch ở đất nước Việt Nam. Tôi muốn giới thiệu các nơi đã đến trên quê hương thân thương đất Việt. Ai đó dành cả một đời cũng không thể nào đi hết quê hương. Việt Nam được tạo hóa ban cho nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Lịch sử, tôn giáo, văn hóa, ẩm thực và con người mỗi vùng miền đều có bản sắc riêng. Việt Nam có 54 dân tộc và sự đa dạng sinh học rất cao. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nên mưa nhiều và cây cối thuận lợi. Hơn 4000 năm hình thành, phát triển, hồn thiêng sông núi ẩn giấu nhiều truyền thống đặc sắc.

Welcome to Việt Nam !

Hơn ai hết con người Việt Nam biết rõ giá trị của Hòa Bình. Từ khi hết chiến tranh đất nước chuyển sang trang mới.  Cảnh quan và con người của mỗi miền luôn có nét đặc sắc rất riêng.  Tiếc là trong thời gian vừa qua ý thức bảo vệ môi trường và gìn giữ thiên nhiên còn nhiều hạn chế. Càng đi nhiều, đi xa mới cảm nhận đất Việt được ưu đãi của Đấng tạo hóa rất nhiều. Việt Nam có di sản vật thể và phi vật thể rất đáng tham quan. Ngoài trãi nghiệm của bản thân, tôi còn muốn giới thiệu nhìn góc nhìn từ Flycam tuyệt đẹp của các tay máy Việt Nam. Góc nhìn mới nâng cao giá trị của tâm hồn và con người Việt. Tất cả đồng lòng bảo vệ hồn thiêng sông núi của tiền nhân.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.