Recent Pots

Nhìn em từ phía sau lưng !

Fllower in Saigon Zoo !

Khi bắt đầu lập trang web như muốn lưu giữ những gì đã từng viết ra. Nhìn em từ phía sau lưng là bài thơ ngắn của Samgoshare. Quá trình …

Read More »