Quay đầu là bờ của bạn Huế

Nhắc nhở hạnh phúc một gia đình nhiều khi đơn giản đời thường đến bất ngờ. Vấn đề có nhận ra được các khoảnh khắc đầy thi vị ấy. Hạnh phúc nằm trong hiện tại quanh Ta đơn giản đến bất ngờ. Quay đầu là bờ của bạn Huế tiếp tục câu chuyện về trẻ con.

Chuyện của bạn tôi 

Thằng Rôn con nhà Hoàng Sa là đứa bé rất sáng dạ, thích tìm tòi và hay đọc sách. Nó ham nghịch ngợm nên có lần té trầy cả mặt. Hôm đó nó mãi đọc sách. Mạ nó kêu hoài nó không nghe. Mạ nó tức quá quát lên.

 • Rôn quay đầu lại, Rôn quay đầu lại

Thằng Rôn vẫn chưa nghe, vô tư tập trung xem sách. Mạ nó quát lần nữa.

 • Rôn quay đầu lại
 • Dạ có chi không Mạ
 • Để Mạ xem cái mặt hôm qua bị chợt 
 • Con quay lại rồi. Mà chỉ thấy mặt Mạ nhăn
 • Rứa chừ muốn thấy roi hay thấy cái chi
 • Răng con đọc trong sách họ viết. Quay đầu là bờ, bờ mô không thấy hở Mạ?
 • Mạ là “bờ nhăn“ của con đây
 • Rứa còn Ba thì răng?
 • Ba bờ…. a.a.a.a.a.a.a…. Ba.
 • Mạ ni ì 

Ngồi một chỗ trong góc, nghe câu chuyện của hai mẹ con. Hoàng Sa tủm tỉm quay đầu lại và chợt nhận ra bờ của mình ngẫm nghĩ. Té ra bến bờ cũng gần hí, cha con mình như nhau. Hạnh phúc vốn đơn sơ rất đổi bình dị như câu chuyện không thể mua được bằng tiền. Những niềm vui nho nhỏ góp phần làm phong phú tình thân trong mỗi thành viên gia đình. Mỗi một gia đình được bình an góp phần toàn xã hội sẽ yên lành. Tìm kiếm tâm bình an trong tháng ngày của hiện tại qua các công việc đời thường. 

Photo Nguyễn Lương Ký

Tiếng gọi bầy !

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.