Sơ phác hành trình rong chơi Úc với New Zealand

Sơ phác hành trình rong chơi Úc với New Zealand chuyến du lịch kỷ niệm vào năm 2019. Do du lịch tự túc nên có nhiều việc làm chuẩn bị trước khi rong chơi tại xứ lạ. Phiêu du đến một vùng đất mới luôn có nhiều nơi chốn cho Ta lựa chọn phù hợp với sức khỏe và thời gian. Mặt khác tại các nước phát triển sẽ có nhiều cái mới phải tìm hiểu nhiều.

Hành trình dự định

Tôi luôn vận động cố gắng cập nhật trong quá trình tương tác với hệ thống mới. Sau nhiều ngày lên kế hoạch chốt lại hành trình chuyến rong chơi du lịch hai nước Úc và New Zealand. Theo kế hoạch dự định được địa điểm với phương tiện cơ bản như sau. Từ Sài Gòn—Flight—Melbourne —Bus— Canberra—Train—- Sydney—Flight—Brisbane—Flight—Auckland—Train—Wellington—Ferry Boat and Train(Bus)—ChirstChurch —Flight—Melbourne—Flight— Adelaide—Flight— Perth—-Flight—Melbourne—-Flight—-Sài Gòn.

Dấu chân và thử tim tại tháp cao Auckland. Photto Samgoshare
Dấu chân và thử tim tại tháp cao Auckland. Photo Samgoshare.

Thực tế sử dụng phương tiện di chuyển từ hai nước như sau. Sài Gòn—Flight—Melbourne —Flight— Sydney–Car—Canberra—Car—-Sydney—Flight—Brisbane—Flight—Auckland—Train—Wellington—Ferry and Bus—Kaikoura—Bus—ChirstChurch—Flight—Queenstown—-Flight—Melbourne—-Flight—-Sài Gòn.

Quá trình di chuyển tùy cơ ứng biến có vài thay đổi tuy nhiên các chuyên bay luôn cố định. Trước khi rong chơi các chuyến bay nội đại tại nước New Zealand chưa mua. Qua bên Úc sắp xếp lại thuận tiện mới mua vé và đặt phòng ngủ chính xác hơn. Sơ phác hành trình rong chơi hai nước có vài thay đổi so với dự định. Chủ yếu thay thế hai điểm của Úc thành hai điểm của New Zealand.

Linh hoạt kế hoạch 

Lý do đơn giản nước New Zealand chỉ cấp visa cho ba tháng nhập cảnh một lần xong Game Over. Trong khi đó chuột túi xứ cấp visa cho hắn đến một năm nhâp cảnh nhiều lần thoải mái. Do đó rong chơi đất nước Úc có khả năng quay lại trong một năm nên dang dỡ một chút không sao. Giống như ngày trước một lần lỡ hẹn tạo động lực cho ngày mai. Mặt khác nước Úc quá rộng lớn cần phải đến nhiều lần khám phá mới đặng.

Trải nghiệm chuyến rong chơi khám phá vừa qua, cho biết cách sử dụng phương tiện vận chuyển thuận lợi nhất. Nước Úc vì quá rộng nên sử dụng máy bay có tính hợp lý. Nó vừa nhanh vừa rẻ hơn so với sử dụng tàu hỏa chuyện lạ ở xứ người. Nước Úc rất phát triển phương tiện hàng không, xe hơi cá nhân quá tốt. Các phương tiện truyền thống như tàu hỏa chỉ dành cho khách du lịch có nhiều tiền. Người em định cư tại Melbourne giải thích thật lạ, người già về hưu họ có tiền thích sống chậm đi tàu hỏa nên cần nhiều phục vụ. Thời gian là tiền bạc dùng càng nhiều giờ phải trả nhiều tiền. Người trẻ làm nhiều công việc cần phải nhanh tận dụng thời gian càng ngắn càng rẻ. 

Mong muốn sử dụng tàu hỏa xuyên qua nước Úc của hắn tan thành mây khói từ khi tìm hiểu tại quê nhà. Bởi tàu hỏa của Úc giá cả vừa đắt vừa khó sắp xếp trong quá trình di chuyển. Hắn muốn sống chậm mà đời nhiều khi quá khó. Kakaka.

Photo Samgoshare 

About Quoc Sam

I am Sam. I am Vietnamese. I was born and grew up in Hue - the ancient capital of Vietnam. Hue is a peaceful small town with the romantic Hương river flows through. I live and work in the Saigon city - a city crowded and lively

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.