Tag Archives: Ẩm thực

Ẩm thực là trang giới thiệu một sự cảm nhận khác về món ăn. Các món ăn Việt Nam hay lang bạt xứ người. Đi đâu thì cứ đi, làm gì thì làm, các món ăn Huế luôn là hấp lực lớn với đời tôi. Nơi quê cha đất tổ dịu ngọt, nơi lưu giữ nhiều ký ức của tuổi thơ. Trang ẩm thưc đồng thời tìm hiểu, giới thiệu các món ăn khác. Nhiều món bất ngờ Samgoshare gặp ăn cho biết trên đường phiêu bạt du lịch các nước của thế giới.

Ẩm thực mỗi dân tộc, mỗi khu vực, moix vung miền hay đất nước vô cùng phong phú. Chúng biến thiên theo thời gian và phát triển ngày một đa dạng. Sự sáng tạo không ngừng của con người đã đem đến nhiều món ăn độc đáo ấn tượng. Từ trong khách sạn hay trên các đường phố món ăn thể hiện văn hóa ẩm thực của mỗi dân tộc, đất nước và thời đại.