Tag Archives: An Giang

An Giang là tỉnh có dân số đông nhất ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Còn gọi là vùng Tây Nam Bộ. Đồng thời cũng là tỉnh có dân số đông thứ 6 tại Việt Nam. Một phần diện tích của tỉnh này nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên.

An Giang là một trong sáu tỉnh đầu tiên ở Nam Kỳ (Nam Kỳ lục tỉnh). Vào thời nhà Nguyễn độc lập, thành lập năm 1832 dưới triều vua Minh Mạng. Tỉnh An Giang bị giải thể dưới thời Pháp thuộc. Sau đó lại được chính quyền Việt Nam Cộng hòa tái lập, tồn tại từ cuối năm 1956 cho đến ngày nay.