Tag Archives: Auckland

Đất nước New Zealand hay Tân Tây Lan là một đảo quốc tại khu vực tây nam của Thái Bình Dương. New Zealand gồm hai đảo Bắc và đảo Nam, cùng một số đảo nhỏ. Đất nước này nằm cách khoảng 1500 km phía đông của Úc qua biển Tasman. Cách khoảng 1.000 km phía nam của Nouvelle-Calédonie, Fiji, và Tonga. Do có vị trí cách biệt. New Zealand nằm trong số những phần đất cuối cùng có con người đến định cư. Trong thời gian cô lập kéo dài. New Zealand duy trì một nền sinh thái đa dạng. Có nhiều loài đặc hữu của các nhóm động vật, nấm, thực vật. Thủ đô của New Zealand là Wellington, thành phố đông cư dân nhất là Auckland.”

Tôi đã bay đến thăm đất nước xinh đẹp của Chúa nhẫn. Các thành phố đã tham quan là Auckland, Wellington, Kaikoura, Christchurch và Queenstown. Thiên nhiên đầy ấn tượng, con người thiện tâm sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đất nước có nhiều trò chơi mạo hiểm đặc sắc cho mọi du khách khắp nơi thế giới. Đất rộng người thưa, thiên nhiên sống động. Lưu lại trong tôi nhiều hình ảnh thi vị của vùng đất gần Nam cực nhất.