Tag Archives: Bagan

Bagan một thành phố cổ của đất nước Miến Điện đã từng kinh đô từ thế kỷ thứ IX đến XIII. Thành phố Bagan cổ vừa được Unesco công nhận di sản văn hóa thế giới. Tin vui cho đất nước nghèo Myanmar thuộc hiệp hội Đông Nam Á. Càng vui hơn đối với với các phượt thủ khắp thế giới.

Tôi cùng các bạn trẻ đã rong ruổi du lịch qua vài thành phố của đất nước. Myanmar vừa mới thoát khỏi chế độ quân sự trong 50 năm. Mùa hè lửa cháy năm 2019 thật sự nóng khi nhóm chúng tôi đến tham quan Bagan. Nhũng tưởng người dân Miến Điện chuẩn bị hưởng nền dân chủ đang non trẻ. Không ngờ đất nước này đã có biến động chính trị. Một thảm họa kép đã đến với đất nước này. Đại dịc Covid-19 và xáo trộn chính trị. Du khách sẽ hạn chế đến thành phố di sản Bagan thật đáng tiếc.