Tag Archives: Di sản

Di sản văn hóa của các nước trên thế giới nơi chốn cuốn hút Samgoshare. Trước khi lập kế hoạch cho một đất nước muốn đến. Tôi thường liệt kê các di sản văn hóa của đất nước đó và ngồi chọn lựa nơi đến được. Di sản luôn như một ưu tiên hàng đầu trong quá trình lập quy hoạch. Bởi vì di sản văn hóa đã có thực chứng theo thời gian tồn tại của nó. Quan trọng sự hiện hữu tương trung cho một nền văn hóa và sự bảo vệ của cộng đồng bản địa. Hấp lực của công trình xưa cũ rất lớn. Các nước cố gắng kiểm soát số lượng và hành vi của du khách còn quan trọng hơn.

Ngay tại xứ Việt chú ý ta thấy nơi nào có du khách Trung Quốc đi nhiều, nơi đó sẽ vắng dần khách châu Âu. Không phải du khách nào cũng có văn hóa. Di tích văn hóa gặp du khách thiếu văn hóa câu chuyện thường gặp tại mỗi nước. Qua đó cho thấy bảo tồn và gìn giữ công trình văn hóa khó biết dường nào. Cần nhớ nằm lòng mỗi du khách ra nước ngoài như đại sứ văn hóa của quốc tịch trên hộ chiếu chính mình.