Tag Archives: Huế

Huế quê hương tình yêu của tôi. Quê hương thuộc miền Trung Việt Nam đã từng kinh đô đất Việt. Cố đô Thần Kinh đã từng lưu giữ nhiều bảo vật quốc gia quan trọng. Một thành phố Huế quê hương của tôi. Nơi sinh ra lớn lên trưởng thành nên có rất nhiều kỹ niệm. Nhiều khi sống trong lòng thành phố thấy rất bình thường. Mãi khi xa mới cảm nhận được nhiều điều cần gìn giữ. Từ con người, văn hóa, ẩm thực và muôn vàn thứ khác.

Kỹ niệm nào cũng cất giữ đâu đó

Kỹ niệm nào rồi cũng xa, niềm vui nào rồi cũng có lúc dừng. Chỉ có ký ức là mãi sống trong lòng của những người con xa Huế. Trải qua quá trình phát triển đất nước, Huế một thành phố phát triển khá chậm. Tôi đã từng viết rằng “Di sản của Huế không chỉ là Hoàng Thành hay nhã nhạc cung đình mà chính con người văn hóa – ẩm thực – Huế “. Nếu không biết cách gìn giữ bảo vệ sẽ mất mãi mãi.  Đi… cảm nhận và chia sẻ về quê hương thật ra khó vô cùng. Dù thế nào vẫn cố gắng bằng tất cả tâm sức của mình.

Kết nối với Huế cố gắng chia sẻ các thông tin thân thương về bạn bè, về món ăn hay bài viết hay về quê hương. Luôn mong thành phố cởi mở phát triển trên nền tảng văn hóa, giáo dục đã thành truyền thống.