Tag Archives: Italy

Italy đất nước của di sản, nơi đến mơ ước trong tôi. Các trải nghiệm du lịch về các thành phố như kỹ niệm khó quên, tuyệt vời với tôi. 

Một thủ đô Roma kiêu hảnh cho dù có phần thiếu điểm trang. Thành phố Milan hoa lệ với nhà thờ chính tòa Duomo diễm tuyệt. Cùng hàng ngàn cửa hàng thời trang lộng lẫy. Thành phố Venice như nổi trên nước là dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí. Và một Florence cổ kính với hàng ngàn tác phẩm điều khắc, các công trình văn hóa của trung tâm lịch sử. Tôi mãi nhớ đất nước Italy có nhiều di sản văn hóa lịch sử của nhân loại. Thật khó quên một chiều mưa bên tháp nghiêng Pisa bàng bạc. Tự hứa sẽ quay lại đất nước này vào dịp thuận tiện.