Tag Archives: Nhà thờ

Nhà thờ công trình biểu tượng của Thiên Chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo. Nơi chốn linh thiêng, tôn nghiêm phụng sự niềm tin và sự cứu chuộc tội lỗi của con người. Trong hành trình du lịch khám phá tôi thường hay đến tham quan nhà thờ. Tôi chụp hình và viết về các Thánh nhà thờ rất nhiều. Nhiều người cứ nghĩ tôi là một con chiên nào đó. Thật sự tôi lại một Phật tử.

Khi hỏi về người theo đạo Phật, mấy ai đặt chân đến nhà thờ. Định kiến về tôn giáo Phật, Chúa, Thiên sứ đã cản trở tấm lòng của mỗi người. Tôn giáo nào cũng hướng con người đến Chân Thiện Mỹ. Nhờ vậy qua hàng ngàn năm tôn giáo luôn tồn tại và song hành với con người. Theo tôn giáo nào cũng đem làm lan tỏa lòng tốt trong mỗi giáo dân. Đừng nghe theo kẻ lỗi thời nhận định thô thiển Karl Marx đánh giá tôn giáo là thuốc phiện.

Samgoshare đã vào khá nhiều nhà thờ công giáo, thánh đường Hồi giáo, đền thờ Thần đạo hay đền chùa Phật giáo. Tất cả đều nơi chốn cho con người tĩnh tâm suy tư lại thân phận của mình. Họ đứng, ngồi hay quỳ trước đấng bề trên tỏ tấm lòng tôn trọng tiền nhân. Khi căn cơ của bạn đủ, niềm tin bạn mạnh mẽ, bạn sẽ bình an trước mọi sự thay đổi cuộc đời.