Tag Archives: Tokyo

Thủ đô Tokyo Nhật Bản một lần gặp gỡ cho cảm giác về một thành phố hiện đại, đông đúc. Tokyo thành phố tham quan cuối của tôi trong một hành trình dài thú vị. Mỗi một cung đường phải trở về Kyoto nghỉ ngơi lấy sức đi tiếp.

Tokyo đón tôi bằng một sân ga quá đông đúc rộng lớn. Người người đi lại rất nhiều hơn các ga tôi đã từng đi qua trên đất Nhật. Nhìn thiên hạ đi qua đi lại giật cả mình. Ở Sài Gòn đông đúc như nêm nơi đây còn tập trung mật độ khủng khiếp hơn. May nhờ có ít kinh nghiệm trận mạc trong việc tìm nơi trú thân từ Google. Tôi tiếp tục lên tàu tìm đường về Hostel. Tôi cố gắng tạm trú nhiều loại hình thêm phần gia vị làm phong phú chuyến đi. Cứ mỗi lần tìm đường về nơi tạm trú phải cảm ơn Google Maps. Vậy mới hiểu thuở trước người ta đi “ bụi” mới khó khăn đến dường nào.