Tag Archives: Trung Quốc

Trung Quốc một đất nước mà trước đây tôi đã đến khá nhiều lần. Mong muốn tham quan một số di tích lịch sử riêng có. Một quốc gia rộng lớn và có nền văn minh lâu đời của nhân loại. Chứng kiến một Trung Quốc thay đổi về hệ thống giao thông công cộng cho đến các vấn đề khác. Cho ta thấy sức bật mạnh mẽ của người dân xứ này. Đất nước Trung Quốc tổ chức khai thác các địa điểm du lịch khá tốt. Dù vẫn còn nhiều kiểu buôn bán thiếu đứng đắn.

Tôi đã đến các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu cùng nhiều thành phố khác. Nhớ mãi một thành phố nhỏ Đại Lý duyên đáng. Một Lệ Giang cũ xưa diễm lệ sinh động đến bất ngờ. Tôi đã đi tàu du lịch xuyên qua sông Ly với hàng ngàn núi xung quanh. Thành phố Nam Ninh nơi thường dừng chân trước khi về quê hương Việt. Các câu chuyện trong mục này hồi ức của nhiều chuyến rong chơi tham quan Trung Quốc (China).