Tag Archives: Việt Nam

Việt Nam một mục lớn quan trọng. Tập hợp nhiều bài viết và hình ảnh về quê hương tôi Việt Nam. Đất nước với một số người mong nhớ yêu thương. Một số người khác như đọa đày khổ ải. Đồng thời có nhiều người lại buồn và muốn xa lánh hai tiếng Việt Nam. Bản thân đất nước như một thực thể từng ngày hoàn chỉnh đang cần phải thay đổi. Đất Mẹ Việt vốn rộng lượng bao dung tất cả. Thiên nhiên Việt vốn tươi đẹp đang ngày càng bị xâm hại. Ẩm thực Việt vốn phong phú đang mất dần nét xưa. Văn hóa Việt đang phai dần truyền thống. Cần phải có nhiều động lực.  

Samgoshare chỉ mong lưu lại một số hình ảnh các vùng trên đất nước Việt. Qua một giai đoạn đời sống lâu dài xứ Việt mà tôi hay bạn bè đã gặp. Quê hương Việt vốn phong phú, đa dạng trong từng cảnh vật, con người. Từ đó My Country như nhật ký bản thân lưu giữ đời sống thị dân của các vùng miền. Đời sống các con chim Việt nhỏ nhoi dưới ánh mặt trời. Nhạc sỹ Trịnh đã từng viết ”đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ. Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ“. Tôi yêu quê hương Việt của mình dù đât nước có nhiều biến động.