Tag Archives: Yangon

Yangon thành phố tôi đặt chân đến cho hành trình khám phá muộn màng Myanmar. Cùng với các bạn trẻ khởi đầu mùa hè lửa cháy Myanmar 2019 như một thiên ký sự vui vẻ của tôi. Chuyến rong chơi du lịch đã cho tôi nhiều ấn tượng mạnh mẽ tại xứ Miến Điện. Đất nước của Phật giáo từ Đại thừa qua nguyên thủy trường tồn hàng ngàn năm. 

Thành phố Yangon đã trở thành cố đô trẻ nhất trong lịch sử thế giới. Nhờ vậy mà tất cả con người, văn hóa, tôn giáo và công trình vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian. Đất nước Myanmar trải qua nhiều thăng trầm đầy biến động. Cuối cùng đất nước với chế độ quân sự cầm quyền hơn 50 năm đã nhường lại cho dân sự. Miến Điện đã bước đầu hội nhập với thế giới bên ngoài sau nhiều năm tháng ngủ say. Hy vọng đất nước này sẽ phát triển nhanh với nhân loại.